T U R N   Y O U R   T A B L E T   I N T O   A   L A N D S C A P E
P O S I T I O N   F O R   B E T T E R   E X P E R I E N C E

Strategický pricing

Neexistuje zlá cena.

Pomôžeme vám nastaviť fungujúcu sústavu cien pre vašu ponuku tak, aby ste dosiahli najvyššiu možnú profitabilitu. Jednou z najviacprehliadaných oblastí marketingu je práve cenotvorba. Sme presvedčení, že stanovenie dobrej cenovej stratégie - spôsobu odlíšenia a "balíčkovania" vašej ponuky - je jedným z najdôležitejších komponentov úspešnej obchodnej stratégie.

Už čoskoro.

Aktuálne pracujeme na vyčerpávajúcej
metodológii strategickej cenotvorby.
Pre viac informácií nás kontaktujte.

Skúsenosti

Naša najlepšia práca prichádza s ďalším projektom.

A K O   P R A C U J E M E

Rýchla a hladká.
Taká je spolupráca s nami.

Empty

Prvotná konzultácia a pochopenie vašej aktuálnej situácie.

Definovanie cieľov projektu, stratégie a postupu.

Proces tvorby podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu.

Odovzdanie
diela.

Súčasťou každého projektu je detailná segmentácia a analýza typov užívateľa.

+421 904 920 528

Predávať čokoľvek komukoľvek je nezmysel.

Základom úspechu je fungujúca predajná stratégia. Kým marketing pomáha ľuďom robiť správne rozhodnutia,
branding uľahčuje identifikáciu, pochopenie, stotožnenie sa s vhodným riešením a umožňuje z neho benefitovať.
Spolupráca s nami prinesie vám a vašim zákazníkom presne to.

" Ak by bol vašim šéfom Capone,
spolupracovali by ste s nami;-) "

VŠETKY SLUŽBY

Branding a identita
Web & online riešenia

Online predaj
Profesionálne prezentácie
Sociálne médiá

Copywriting
Dizajn obalov
Print & offline propagácia
Kampane naprieč kanálmi
Uvedenie nového produktu na trh

KONTAKT

ciao@brandetta.sk
+421 904 920 528
SK45 8330 0000 0025 0169 1072
Hlavná 108  |  040 01 Košice  |  
Slovensko

 ©2019   Brandetta   I   Premium Business Munition

GDPR   |  + 421 904 920 528 

STRATEGICKÝ PRICING
Nexistuje zlá cena.

Pomôžeme vám nastaviť fungujúcu sústavu cien pre vašu ponuku tak, aby ste dosiahli najvyššiu možnú profitabilitu. Jednou z najviacprehliadaných oblastí marketingu je práve cenotvorba. Sme presvedčení, že stanovenie dobrej cenovej stratégie - spôsobu odlíšenia a "balíčkovania" vašej ponuky - je jedným z najdôležitejších komponentov úspešnej obchodnej stratégie.

Už čoskoro.

Aktuálne pracujeme na vyčerpávajúcej
metodológii strategickej cenotvorby.
Pre viac informácií nás kontaktujte.

Empty
Skúsenosti

Naša najlepšia práca prichádza vždy s ďalším projektom.

Rýchla a hladká.
Taká je spolupráca s nami.

 

Prvotná konzultácia a dôkladné pochopenie vašej aktuálnej situácie.

Definovanie cieľov projektu, stratégie a postupu.

Proces tvorby podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu.

Odovzdanie diela.

Súčasťou každého projektu je detailná segmentácia a analýza typov užívateľa.

Predávať čokoľvek
komukoľvek je nezmysel.

Základom úspechu je fungujúca predajná stratégia. Kým marketing pomáha ľuďom robiť správne rozhodnutia, branding uľahčuje identifikáciu, pochopenie, stotožnenie sa s vhodným riešením a umožňuje benefitovať z neho. Spolupráca s nami prinesie vám a vašim zákazníkom presne to.

 ©2019   Brandetta   I   Premium Business Munition
Kosice  I Slovakia  I  EU

GDPR