Empty

Vytvoríme vám profesionálnu prezentáciu na mieru pre akékoľvek  použitie.

Dosiahnite svoje dobrou prezentáciou bez trávenia množstva hodín nad jej slajdmi.
Prenechajte vašu business prezentáciu profesionálom.

Z L E P Š I T E   K O M U N I K Á C I U

Najpoužívanejší nástroj pre komunikáciu v biznise.

Túžite vašou ďalšou prezentáciou naozaj zaujať?
Pomôžeme vám vyrozprávať jej príbeh tak, aby si vás všetci naplno užili.

Služby pre vás.

Objavte vhodné riešenie pre vaše potreby. Prezraďte nám kto ste alebo scrollujte nižšie pre viac info.

Vyberte si jednu z možností.

V I Z U Á L N A   S T R Á N K A

Dobrý dojem pretrvá navždy.

Ľudia veria tomu, čomu veriť chcú. Bez ohľadu na to, kde je skutočná pravda. Ak vaša prezentácia pôsobí amatérsky, budú vás pokladať za amatéra a naopak.

_____

Počujeme to, čo vidíme.
70% zmyslových receptorov sa nachádza v ľudských očiach. Aj preto sme schopní spracovať vizuálne vnemy 60 tisiíc násobne rýchlejšie než text.

Empty

67%

67% ľudí je viac presvedčených o nákupe keď čelí vizuálnej
prezentácii.

8x

Ľudia si pamätaju 8x lepšie to, čo vidia, než to, čo počujú.

9 / 10

Až 9 z 10  informácií, ktoré sa dostanú do nášho mozgu, je vizuálneho charakteru.

Empty

P O C H O P E N I E

Túžime po tom, čo
dokážeme pochopiť

Aj tie najzložitejšie veci sa dajú zjednodušiť a pochopiť, keď ich ľuďom vysvetlíte pomocou dobre pripravenej prezentácie.


Pretože kým vám na 100% neporozumejú, nekúpia od vás nič, nech už predávate produkty, služby alebo nápady.

_____

Rozpovedať príbeh. 
Preveďte poslucháčov cez spleť informácií postupne krok za krokom a zanechajte v nich dobrý pocit z toho, že boli súčasťou celého objavovania.

Empty

ZAPAMÄTAŤ

Ľudia vaše kľúčové body ľahšie pochopia a lepšie si ich zapamätajú.

STOTOŽNIŤ SA

Využitie príbehov pomáha
stotožniť sa s vašimi názormi.

KONAŤ

Ľudia sú tak
nachýlnejší konať

Empty

P R E S V E D Č I Ť

Funguje to jednoducho,
jednoducho to funguje.

Použitím správnej kombinácie obsahu a formy vám pomôžeme stimulovať obe časti mozgu - ľavú, ktorá reaguje na raciońalne fakty, aj pravú, ktorá reaguje na emócie.

Práve takto naše prezentácie umožňujú klientom šíriť myšlienky na živých akciách, predávať produkty efektívnejšie a komunikovať jasnejšie. 

A z ničoho nič po vás idú ako po údenom.

O D V E T V I A

Zameraní na B2B.

Pomáhame tam, kde vieme prispieť najviac. Naše skúsenosti z B2B sektora umožňujú našim klientom vyťažiť z každej príležitosti maximum.

Empty

Výroba
A ťažba

Biznis
služby

Preprava a
logistika

Stavebný
priemysel

Automotive
a strojárenstvo

Jedlo a
nápoje

Financie a
bankovníctvo

Technológia, IT
a software

Energetikaa,
plyn a ropa.

Realitný
trh

Farmaceutický
priemysel

Vzdelávaniee
a výučba

Luxus a
kozmetika

Oblečenie
a móda

Marketing a
predaj

Obal a
bezpečnosť

Cestovný
ruch

Verejný
sektor

P R Í K L A D Y

Malá ukážka ako môžu vyzerať vaše slajdy.

Kliknite na obrázok pre zväčšenie na celý displej.

TOP spoločnosti využívajú pre svoje prezentácie služby profesionálov.

Nie je čas ukázať úroveň vašej profesionality?

Z Í S K A Ť   R E Š P E K T

Profesionálne navrhnutá prezentácia
oddeľuje lídrov od ostatných.

Prezentácie, na ktoré poväčšine narážame, sú nezáživné; esteticky neatraktívne a chudobné na informácie. Nie je to ale vina PowerPointu. Zlý dojem a zbytočne strávené hodiny prípravou sú výsledkom zlého procesu tvorby - bežní ľudia jednoducho nie sú dizajnéri.

N I E   J E   T O   V I N A   P O W E R P O I N T U

Koho je to vina? Vaša, vaša... ;-)

Schopnosť používať PowerPoint či Keynote nerobí z vás ani z vašich ľudí tvorcov fungujúcich prezentácií. To, že máme v peňaženke vodičský preukaz z nás predsa tiež nerobí pilotov Formuly 1.
Kto teda môže za to, že je väčšina prezentácií nevhodná? Môžu za to ľudia, ktorých skúsenosti pozostávajú z odprezentovania fiktívneho podnikateľského zámeru v 2. ročníku vysokej školy.
Poďme to spolu zmeniť.

Bude nám potešením spolupracovať s vami.

Košice  I  Slovakia
European Union

Empty
Vytvoríme vám profi
prezentáciu na mieru pre rôzne použitie.

Dosiahnite svoje dobrou prezentáciou bez trávenia hodín nad jej slajdmi.

Prenechajte vašu business prezentáciu profesionálom.

Empty

Scrollujte nižšie a zistite viac.

PRE LEPŠÍ ZÁŤITOK OTOČTE VÁŠ TABLET DO HORIZONTÁLNEJ POLOHY.
Z L E P Š I T E   K O M U N I K Á C I U
Najpoužívanejší nástroj pre komunikáciu v biznise.

Túžite vašou ďalšou prezentáciou naozaj zaujať?
Pomôžeme vám vyrozprávať jej príbeh tak, aby si vás všetci naplno užili.

Služby pre vás.

Objavte vhodné riešenie pre vaše potreby. Prezraďte nám kto ste alebo scrollujte nižšie pre viac info.

V I Z U Á L N A   S T R Á N K A
Dobrý dojem
pretrvá navždy.

Ľudia veria tomu, čomu veriť chcú.
Bez ohľadu na to, kde je skutočná pravda. Ak vaša prezentácia pôsobí amatérsky, budú vás pokladať za amatéra a naopak.

Počujeme to, čo vidíme.
70% zmyslových receptorov sa nachádza v ľudských očiach.
Aj preto sme schopní spracovať vizuálne vnemy 60 tisiíc násobne rýchlejšie než text.

P R E Č O ?
67%

67% ľudí je viac presvedčených o nákupe keď čelí vizuálnej
prezentácii.

8x

Ľudia si pamätaju 8x lepšie to, čo vidia, než to, čo počujú.

9/10

9 z 10 informácií, ktoré sa dostanú do nášho mozgu je vizuálneho charakteru.

P O C H O P E N I E
Túžime po tom, čo
dokážeme pochopiť.

Aj tie najzložitejšie veci sa dajú zjednodušiť a pochopiť, keď ich ľuďom vysvetlíte pomocou dobre pripravenej prezentácie.

Pretože kým vám na 100% neporozumejú, nekúpia od vás nič, nech už predávate produkty, služby alebo nápady.

Rozpovedať
príbeh.

Preveďte poslucháčov cez spleť informácií postupne krok za krokom a zanechajte v nich dobrý pocit z toho, že boli súčasťou celého objavovania.

P R E Č O ?
ZAPAMÄTAŤ

Ľudia vaše kľúčové body ľahšie
pochopia a lepšie si ich zapamätajú.

STOTOŽNIŤ SA

Využitie príbehov pomáha
stotožniť sa s vašimi názormi.

KONAŤ

Ľudia sú tak nachylnejší ku konaniu.

P R E S V E D Č I Ť
Funguje to jednoducho,
jednoducho to funguje.

Použitím správnej kombinácie obsahu a formy vám pomôžeme stimulovať obe časti mozgu - ľavú, ktorá reaguje na raciońalne fakty, aj pravú, ktorá reaguje na emócie.

Práve takto naše prezentácie umožňujú klientom šíriť myšlienky na živých akciách, predávať produkty efektívnejšie a komunikovať jasnejšie. 

A z ničoho nič po vás idú ako po údenom.

P R Í K L A D Y
Malá ukážka ako môžu vyzerať vaše slajdy.

Ťuktine na obrázok pre zväčšenie na celý displej a prezrite si všetky príklady.

D Ô K A Z

TOP spoločnosti využívajú
pre svoje prezentácie
služby profesionálov.

Nemali by ste tiež ukázať úroveň vašej profesionality?

O D V E T V I A
Zameraní
na B2B.

Pomáhame tam, kde vieme prispieť najviac. Naše skúsenosti z B2B sektora umožňujú našim klientom vyťažiť z každej príležitosti maximum.

Výroba
a ťažba

Preprava a
logistika

Biznis
služby

Stavebný
priemysel

Energetika,
plyn a ropa

Automotive
a strojárenstvo

Jedlo a
nápoje

Technológie,
IT & Software

Financie a
bankovníctvo

Realitný
trh

Marketing
a predaj

Farmaceutcký
priemysel

Luxus a
kozmetika

Vzdelávanie
a výučba

Oblečenie
a móda

Obal a
bezpečnosť

Cestovný
ruch

Verejný
sektor

Profesionálne navrhnutá prezentácia oddeľuje lídrov od ostatných.

Prezentácie, na ktoré poväčšine narážame, sú nezáživné; esteticky neatraktívne a chudobné na informácie. Nie je to ale vina PowerPointu. Zlý dojem a zbytočne strávené hodiny prípravou sú výsledkom zlého procesu tvorby - bežní ľudia jednoducho nie sú dizajnéri.

Zistite o našom procese viac a získajte cenovú ponuku.

Najprv nám prezraďte kto ste.

Vyberte jednu možnosť.

N I E   J E   T O   V I N A   P O W E R P O I N T U
Koho je to vina? Vaša, vaša... ;-)

Schopnosť používať PowerPoint či Keynote nerobí z vás ani z vašich ľudí tvorcov fungujúcich prezentácií. To, že máme v peňaženke vodičský preukaz z nás predsa tiež nerobí pilotov Formuly 1.
Kto teda môže za to, že je väčšina prezentácií nevhodná? Môžu za to ľudia, ktorých skúsenosti pozostávajú z odprezentovania fiktívneho podnikateľského zámeru v 2. ročníku vysokej školy.

Poďme to spolu zmeniť.

 ©2017   Brandetta   I   Premium Business Munition
Kosice  I Slovakia  I  EU

ALL SERVICES 

Branding & Identity
Web & Online Solutions
E-commerce

Professional Presentations
Social Media Management

Copywriting
Packaging Design
Print & Offline Promotion
Multichannel Campaigns
New Product / Service Introduction

PRODUCTS

The Brand DNA
Customer Journey Map
Strategic Pricing Model

CONTACT

ciao@brandetta.sk
+421 904 920 528

SK45 8330 0000 0025 0169 1072
Hlavna 108  |  040 01 Kosice  |  Slovensko

 ©2019   Brandetta   I   Premium Business Munition

GDPR  |  + 421 904 920 528 

Prázdny