Empty

Balíčky Brand Refresh

Balíčky vyskladané pre potreby firiem.

Malá firma

Všetko čo potrebujete pre začínajúcu firmu.
Váš plánovaný obrat do €250 000.

Posuňte doprava a objavte balíčky pre malé, stredné a veľké firmy.

Empty

Basic

Ideal

Full

SLUŽBY ZAHŔŇAJÚ

Logo
  Verzie
  Počet revízií


Web stránka
  Rozsah
  Responzivita
  Analytika
  Jazykové verzie


Prezentácia
  Rozsah

  

Brand DNA
  Rozsah

***

Áno
2
1

Áno
Jednostránkový web
-
-
-

-
-

-
-

*****

Áno
2
2

Áno
Jednostránkový web
Základná
-
Áno

Áno
Do 15 slidov

-
-

*******

Áno
3
3

Áno
Jednostránkový web
Plná
Áno
Áno

Áno
Do 20 slidov

Áno
2 strany

Stredná firma

Balíčky služieb pre strednú firmu.
Váš obrat do €500 000.

Posuňte doprava a objavte balíčky pre malé, stredné a veľké firmy.

Empty

Basic

Ideal

Full

SLUŽBY ZAHŔŇAJÚ

Logo
  Verzie
  Počet revízií


Web stránka
  Rozsah
  Responzivita
  Analytika
  Jazykové verzie


Prezentácia
  Rozsah

  

Brand DNA
  Rozsah

***

Áno
2
1

Áno
Do 3 podstránok
Základná
-
Áno

-
-

-
-

*****

Áno
2
2

Áno
Do 5 podstránok
Plná
Áno
Áno

Áno
Do 20 slidov

-
-

*******

Áno
3
3

Áno
Do 5 podstránok
Rozsiahla
Áno
Áno

Áno
Do 25 slidov

Áno
4 strany

Veľká firma

Balíčky služieb pre veľkú firmu.
Váš obrat viac ako €500 000.

Posuňte doprava a objavte balíčky pre malé, stredné a veľké firmy.

Empty

Basic

Ideal

Full

SLUŽBY ZAHŔŇAJÚ

Logo
  Verzie
  Počet revízií


Web stránka
  Rozsah
  Responzivita
  Analytika
  Jazykové verzie


Prezentácia
  Rozsah

  

Brand DNA
  Rozsah

***

Áno
2
1

Áno
Do 5 podstránok
Základná
-
Áno

Áno
Do 15 slidov

-
-
 

*****

Áno
2
2

Áno
Do 10 podstránok
Plná
Áno
Áno

Áno
Do 25 slidov

-
-


+ konfigurácia účtov
sociálnych sietí
zadarmo

*******

Áno
3
3

Áno
Do 12 podstránok
Rozsiahla
Áno
Áno

Áno
Do 35 slidov

Áno
10 strán


+ konfigurácia účtov
sociálnych sietí
zadarmo

Balíčky služieb sú dostupné iba na obmedzený čas.
Po 100 predaných balíčkoch táto
špeciálna ponuka končí.

Empty

Balíčky Brand Refresh

Balíčky vyskladané pre potreby firiem.

Malá firma

Balíčky navrhnuté pre začínajúcu
firmu s (plánovaným) obratom do

€250 000.

-

Basic
***

Najdostupnejší balíček pre
potreby začínajúcej firmy.

ZAHŔŇA

Logo + Web stránka

Logo: 2 verzie, 1 revízia  I  Web: jednostránková scrollovacia stránka

UŽ DNES ZA

Alebo potiahnite doľava pre ďalšie balíčky.

-

Ideal
*****

Ideálna zlatá stredná cesta
pre malé spoločnosti
.

ZAHŔŇA

Logo + Web stránka + Prezentácia

Logo: 2 verzie, 2 revízie  I  Web: jednostránková scrollovacia web stránka, základná responzivita, jazykové mutácie  I  Prezentácia: do 15 slidov

UŽ DNES ZA

Alebo potiahnite doľava pre ďalšie balíčky.

-

Full
*******

Rozsiahly "all-in-one" balíček pre
potreby malej spoločnosti..

ZAHŔŇA

Logo + Web stránka
+ Prezentácia + BrandDNA

Logo: 3 verzie, 3 revízie  I  Web: jednostránkový scrollovacia web stránka, plná responzivita, jazykové mutácie, analytika  I  Prezentácia: až do 20 slidov  I  BrandDNA: 2 strany

UŽ DNES ZA

Alebo potiahnite doľava pre ďalšie balíčky.

Prázdny
Stredná firma

Balíčky navrhnuté pre veľkú
firmu s obratom menej ako

€500 000.

-

Basic
***

Najdostupnejší balíček pre
potreby strednej firmy.

ZAHŔŇA

Logo + Web stránka

Logo: 2 verzie, 1 revízia  I  Web: do 3 podstránok, základná responzivita, jazykové mutácie

UŽ DNES ZA

Alebo potiahnite doľava pre ďalšie balíčky.

-

Ideal
*****

Ideálna zlatá stredná cesta
pre stredné spoločnosti
.

ZAHŔŇA

Logo + Web stránka + Prezentácia

Logo: 2 verzie, 2 revízie  I  Web stránka: do 5 podstránok, plná responzivita, jazykové mutácie, analytika  I  Prezentácia: do 20 slidov

UŽ DNES ZA

Alebo potiahnite doľava pre ďalšie balíčky.

-

Full
*******

Rozsiahly "all-in-one" balíček pre
potreby strednej spoločnosti..

ZAHŔŇA

Logo + Web stránka
+ Prezentácia + BrandDNA

Logo: 3 verzie, 3 revízie  I  Web stránka: do 5 podstránok, rozsiahla responzivita, jazykové mutácie, analytika  I  Prezentácia: až do 25 slidov  I  BrandDNA: 4 strany

UŽ DNES ZA

Alebo potiahnite doľava pre ďalšie balíčky.

Prázdny
Veľká firma

Balíčky navrhnuté pre veľkú
spoločnosť s obratom viac ako

€500 000.

-

Basic
***

Najdostupnejší balíček pre
potreby veľkej firmy.

ZAHŔŇA

Logo + Web stránka + Prezentácia

Logo: 2 verzie, 1 revízia  I  Web: do 5 podstránok, základná responzivita, jazykové mutácie  I  Prezentácia: do 15 slidov

UŽ DNES ZA

Alebo potiahnite doľava pre ďalšie balíčky.

-

Ideal
*****

Ideálna zlatá stredná cesta
pre veľké spoločnosti
.

ZAHŔŇA

Logo + Web stránka + Prezentácia

Logo: 2 verzie, 2 revízie  I  Web stránka: do 10 podstránok, plná responzivita, jazykové mutácie, analytika  I  Prezentácia: do 25 slidov
+ konfigurácia účtov sociálnych sietí zadarmo

UŽ DNES ZA

Alebo potiahnite doľava pre ďalšie balíčky.

-

Full
*******

Rozsiahly "all-in-one" balíček pre
potreby veľkej spoločnosti..

ZAHŔŇA

Logo + Web stránka
+ Prezentácia + BrandDNA

Logo: 3 verzie, 3 revízie  I  Web stránka: do 12 podstránok, rozsiahla responzivita, jazykové mutácie, analytika  I  Prezentácia: až do 35 slidov  I  BrandDNA: 10 strán
+ konfigurácia účtov sociálnych sietí zadarmo

UŽ DNES ZA

Alebo potiahnite doľava pre ďalšie balíčky.

Balíčky služieb sú dostupné iba na obmedzený čas.
Po 100 predaných balíčkoch táto
špeciálna ponuka končí.

   PRE LEPŠÍ ZÁŽITOK, OTOČTE VÁŠ TABLET DO HORIZONTÁLNEJ POLOHY.   
Bolo by vynikajúce
spolupracovať s vami.

 ©2017   Brandetta   I   Premium Business Munition
Kosice  I Slovakia  I  EU

Bolo by vynikajúce spolupracovať s vami.

Empty

Košice  I  Slovakia
European Union

 ©2018   Brandetta   I   Premium Business Munition

+ 421 904 920 528