T U R N   Y O U R   T A B L E T   I N T O   A   L A N D S C A P E
P O S I T I O N   F O R   B E T T E R   E X P E R I E N C E

Správa sociálnych médií

Obchod stojí (a padá) na vzťahoch.

“Byť či nebyť na sociálnych sieťach?” - To v skutočnosti nie je správna otázka. V čase, keď ľudia trávia v online priestore stále viac času, je kľúčové mať stratégiu, plán a proces, ktorým dokážete osloviť vhodných ľudí a budovať vzťahy. Nevyužívať sociálne siete - alebo
ich využívať nevhodným spôsobom - vás priamo oberá o príležitosti potrebné pre rozvoj a ďalší rast vašej aktivity.
Je potrebné byť tam, kde sú vaši (budúci) partneri.

Sociálne siete pre firmy, organizácie a jednotlivcov.

Kompletný outsourcing správy všetkých vašich aktivít na sociálnych sieťach, ktorými vám pomôžeme budovať vzťahy a image.

STRATÉGIA

Analyzujeme vaše obchodné ciele a vhodne im prispôsobíme vaše sociálne aktivity. Pomôžeme rozhodnúť ktoré sociálne siete sú pre vás efektívne.

SPRÁVA

Kompletná komunikácia bez práce na vašej strane.

TVORBA OBSAHU

Vizuály, fotografie, články, grafiky, ktoré pomôžu dosiahnuť ciele.

PLATENÁ REKLAMA

Zabezpečíme promovanie postov pre čo najväčší dosah a zaangažovanosť.

INFLUENCERI

Pomôžeme vám spolupracovať s tými najlepšími a využiť ich potenciál pre váš obchodný model.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Dbáme o spätnú väzbu a pomoc vašim zákazníkom tam, kde je to pre nich najprirodzenejšie.

“Siňóres” z Brandetta nám vytvorili obchodnú prezentáciu, s ktorou naša ponuka vyzerá,
ako by sme na trhu pôsobili dlhé roky.
Vrelo odporúčam.”

Milan Junior Zimnýkoval

TV + rádio moderátor

Empty

Skúsenosti

Naša najlepšia práca prichádza s ďalším projektom.

A K O   P R A C U J E M E

Rýchla a hladká.
Taká je spolupráca s nami.

Empty

Prvotná konzultácia a pochopenie vašej aktuálnej situácie.

Definovanie cieľov projektu, stratégie a postupu.

Proces tvorby podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu.

Odovzdanie
diela.

Súčasťou každého projektu je detailná segmentácia a analýza typov užívateľa.

+421 904 920 528

Predávať čokoľvek komukoľvek je nezmysel.

Základom úspechu je fungujúca predajná stratégia. Kým marketing pomáha ľuďom robiť správne rozhodnutia,
branding uľahčuje identifikáciu, pochopenie, stotožnenie sa s vhodným riešením a umožňuje z neho benefitovať.
Spolupráca s nami prinesie vám a vašim zákazníkom presne to.

" Ak by bol vašim šéfom Capone,
spolupracovali by ste s nami;-) "

VŠETKY SLUŽBY

Branding a identita
Web & online riešenia

Online predaj
Profesionálne prezentácie
Sociálne médiá

Copywriting
Dizajn obalov
Print & offline propagácia
Kampane naprieč kanálmi
Uvedenie nového produktu na trh

KONTAKT

ciao@brandetta.sk
+421 904 920 528
SK45 8330 0000 0025 0169 1072
Hlavná 108  |  040 01 Košice  |  
Slovensko

 ©2019   Brandetta   I   Premium Business Munition

GDPR   |  + 421 904 920 528 

SPRÁVA SOCIÁLNYCH MÉDIÍ
Obchod stojí (a padá) na vzťahoch.

“Byť či nebyť na sociálnych sieťach?” - To v skutočnosti nie je správna otázka. V čase, keď ľudia trávia v online priestore stále viac času, je kľúčové mať stratégiu, plán a proces, ktorým dokážete osloviť vhodných ľudí a budovať vzťahy. Nevyužívať sociálne siete - alebo ich využívať nevhodným spôsobom - vás priamo oberá o príležitosti potrebné pre rozvoj a ďalší rast vašej aktivity. Je potrebné byť tam, kde sú vaši (budúci) partneri.

Sociálne siete pre firmy, organizácie a jednotlivcov.

 

Kompletný outsourcing správy všetkých vašich aktivít na sociálnych sieťach, ktorými vám pomôžeme budovať vzťahy a image.

Nekategorizované

Štandardná kategória pre všetky nekategorizovné objekty.

STRATÉGIA

Analyzujeme vaše obchodné ciele a vhodne im prispôsobíme vaše sociálne aktivity. Pomôžeme rozhodnúť ktoré sociálne siete sú pre vás efektívne.

SPRÁVA

Kompletná komunikácia bez práce na vašej strane.

TVORBA OBSAHU

Vizuály, fotografie, články, grafiky, ktoré pomôžu dosiahnuť ciele.

PLATENÁ REKLAMA

Zabezpečíme promovanie postov pre čo najväčší dosah a zaangažovanosť.

INFLUENCERI

Pomôžeme vám spolupracovať s tými najlepšími a využiť ich potenciál pre váš obchodný model.

SERVIS ZÁKAZNÍKOM

Dbáme o spätnú väzbu a pomoc vašim zákazníkom tam, kde je to pre nich najprirodzenejšie.

Empty

"Siňóres” z Brandetta nám vytvorili prezentáciu, s ktorou naša ponuka vyzerá, ako by sme na trhu pôsobili dlhé roky. Odporúčam.”


​​​​​​​Milan Junior Zimnýkoval
TV a rádio moderátor

Empty
Skúsenosti

Naša najlepšia práca prichádza vždy s ďalším projektom.

Rýchla a hladká.
Taká je spolupráca s nami.

 

Prvotná konzultácia a dôkladné pochopenie vašej aktuálnej situácie.

Definovanie cieľov projektu, stratégie a postupu.

Proces tvorby podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu.

Odovzdanie diela.

Súčasťou každého projektu je detailná segmentácia a analýza typov užívateľa.

Predávať čokoľvek
komukoľvek je nezmysel.

Základom úspechu je fungujúca predajná stratégia. Kým marketing pomáha ľuďom robiť správne rozhodnutia, branding uľahčuje identifikáciu, pochopenie, stotožnenie sa s vhodným riešením a umožňuje benefitovať z neho. Spolupráca s nami prinesie vám a vašim zákazníkom presne to.

 ©2019   Brandetta   I   Premium Business Munition
Kosice  I Slovakia  I  EU

GDPR