Empty

Ako robíte správne rozhodnutia
ak nemáte jasno, kým ste?

Ak vediete úspšenú organizáciu, viete, že je kľúčové poznať svoje hodnoty, víziu a mať jasno, čo vás robí jedinečnými.
 Uvedomujete si, že na to, aby ste napredovali, musíte stále posúvať svoje hranice. Podľa čoho sa rozhodujete, čo je správne práve pre vás?
 Pomoc má názov Brand DNA a je to "biblia" vašej organizácie.

Empty
Ako robíte rozhodnutia, ak nemáte jasno, kým ste?

Ak vediete úspšenú organizáciu, viete, že je kľúčové mať jasno, čo vás robí jedinečnými. Na to, aby ste napredovali, musíte stále posúvať hranice. Podľa čoho sa rozhodnete čo je správne pre vás?
 Riešenie má názov Brand DNA.

B R A N D   D N A   J E   J A S N Á   V Ý H O D A
Definovať stačí raz, čas a peniaze budete šetriť navždy.

The Brand DNA je našou odpoveďou na problémy, ktorým dnes čelí každá organizácia. Popisuje vašu značku, váš obchodný model, cieľové skupiny a vizuálny štýl tak, aby ste vždy zasiahli zákazníkov správnym posolstvom. Buďte konzistentný, efektívny a pochopený.

Č O   J E   B R A N D   D N A
Jednoduchý dokument, ktorý sumarizuje všetko podstatné o vás.

Brand DNA je strategický dokument, ktorý popisuje o čom je vaša organizácia. Zhŕňa vaše hodnoty a charakteristiky vašej značky. Môžete ho jednoducho odovzdať akejkoľvek marketingovej firme a ľudia v nej budú okamžite vedieť rozhodnúť, ktoré riešenia sa hodia pre váš model aj bez zdĺhavých mítingov.

1. Značka

Definovať črty značky, jej tón, víziu, ciele, hodnoty a ďalšie charakteristiky jej osobnosti nie len že pomáhajú odlíšiť sa, navyše poslúžia ako základný kameň pre vytvorenie silnejšieho vzťahu s vašimi zákazníkmi.

2. Biznis model

Podrobná analýza vášho obchodného modelu, trhového segmentu, produktových línií a doplnkového servisu napomáha každému dodávateľovi pochopiť vás a vytvoriť riešenie na mieru práve pre vás.

3. Cieľovky a touchpointy

Popísanie cieľových skupín, ktoré sa snažíte zaujať je základom pre určenie touchpointov, kde ich môžete najefektívnejšie osloviť. Následne je jednoduché vytvoriť funkčný marketingový systém a messaging.

P R E   K O H O   J E   B R A N D   D N A
Hodí sa Brand DNA aj pre vás?
P O D N I K A T E L I A   A   T O P M A N A Ž É R I

Je pre vás ťažké popísať v čom je vlastne vaša organizácia špeciálna? Firmy sa predháňajú v implementovaní nových marketingových nástrojov  a pritom zabúdajú na to najpodstatnejšie: začať od seba a detailne poznať kto sú. Dôsledky sú známe. Neefektívne kampane, nefungujúci marketing, zamestnanci bez motivácie a zmätení zákazníci. Neutopte svoj čas a peniaze v nekonečných kolách revízií a úprav súvisiacich s každým novým projektom.

Konzistentný branding je základom hodnotnej firmy.

Brand DNA vám umožní robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie a využiť všetky dostupné príležitosti, ktoré na vás čakajú. Je to základný dokument, ktorý napomáha každému článku vašej organizácie zladiť sa s cieľmi, víziou a hodnotami.

> Navyše, vaša firma je v tomto dokumente jednoznačne popísaná, preto ho môžete dať akémukoľvek dodávateľovi marketingových riešení, ktorý na základe informácií v ňom vie rýchlo zhodnotiť čo je práve pre vás kľúčové.

 M A R K E T I N G O V Í   M A N A Ž É R I
Zahoďte dotazníky,
zabudnite na revízie.

Ktorá časť projektu je najhoršia? - Revízie! S každým redizajnom web stránky, s každým novým katalógom prichádza ďalší brief, ďalší dotazník a ďalší (rovnaký) meeting, ktorý ste absolvovali už stokrát. Odpovedať na rovnaké otázky o vašej firme zas a znova je frustrujúce, časovo náročné a aj keď sa akokoľvek snažíte, vždy je ich výsledkom nesprávna interpretácia aspoň niektorých z položiek a následne váš zvýšený krvný tlak.  Musí predsa existovať aj lepší spôsob.

Lepší spôsob pre vás, pán manažér.

> S Brand DNA máte vždy pripravené odpovede na všetky otázky o vašej spoločnosti. Jasne popísané ciele, charakteristiky značky, jej filozofia a osobnosť ako aj messaging je je k dispozícii. Stačí jednoducho vziať dokument a odovzdať ho akémukoľvek dodávateľovi, ktorejkoľvek agentúre a tí sú okamžite v obraze. V momente vám rozumejú, poznajú váš vizuálny štýl a vedia rozhodnúť, čo je pre vás vhodné a čo by bolo zbytočnou investíciou. Nikdy viac netvorte slogany, reklamy ani nič podobné na poslednú chvíľu "na kolene."

A G E N T Ú R Y

Máte vysnívaného klienta, ktorého proste musíte mať vo svojom portfóliu. Žiaľ, pracovať s ním je viac než náročné. Informácie, ktoré dostávate od ľudí na jeho strane, sú rozporuplné a neštrukturované. Vízia je nejasná a ciele akosi nedávajú zmysel.

Ak nedokážete vyhrať hádku,
zmeňte tému konverzácie.

Nedostatočná stratégia značky a smernice pre jej vizuálnu identitu majú za následok nejasné posolstvá a vy ste tí, ktorí s tým musia na poslednú chvíľu bojovať a za chodu vymyslieť riešenie. Toto sa opakuje meeting čo meeting. Navše, nech sa akokoľvek snažíte, reakcia klienta je, že to stále nie je to, čo očakávali a stále tomu niečo chýba... 

> Čo ak by vám miesto nejasných zadaní dali jednoduchý dokument, ktorý popisuje kto sú, o čom je ich značka a všetko ostatné, čo potrebujete k svojej práci? Brand DNA vám pomôže pochopiť nie len ich osobnosť ale tiež biznis model a cieľovky, takže sa dokážete ľahko rozhodnúť, čo sa hodí práve pre nich. V momente viete, ktorý vizuál je vhodný a aké posolstvá zafungujú. To je Brand DNA.

A K O   T O   F U N G U J E
Čo dostanete, ako prebieha príprava, aká je cena.

Dostanete dokument, na základe ktorého o vás bude v minúte vedieť každý všetko podstatné. Dokument Brand DNA je určený všetkým organizáciám, top manažérom, podnikateľom a agentúram. Proces tvorby zahŕňa niekoľko workshopov a je potešením pre všetkých zúčastnených. Navyše, naše varianty balíčkov sú navrhnuté pre organizácie všetkých veľkostí.

D O K U M E N T
Čo je súčasťou balíčka

Brand DNA obsahuje 3 sekcie:

Sekcia #1: Vaša organizácia

O vás
Úvod, prehľad faktov, história

Obchodný model
Trh, odvetvie, produktové línie, služby, riešenia, benefity, rozdelenie odvetví, obchodné ciele, pozícia na trhu, selling proposition.

Značka
Idea, základ, ciele, vízia, motto, stavebné prvky značky, archetypy, osobnosť, tón, brand selling proposition.

Vizuálna identita značky
Vizuály, moodboard, podporné grafické elementy, ilustrácie, farby, kasting a typológia ľudí, layout, grafické stavebné prvky, slovné asociácie.

D O K U M E N T

Brand DNA obsahuje 3 sekcie:

Sekcia #2: Cieľové skupiny

Používatelia
Benefity
VýhradyZážitky a emócie

Sekcia #3: Touchpointy

Aktíva značky
Hmotné
Nehmotné

Kanály
Online
Offline

Kľúčové slová
"Elevator pitch"
Hlavné posolstvá
"Superpower".

P R O C E S
Ako vytvoríme váš Brand DNA

Workshopy
Spoločne absolvujeme niekoľko hodnotných workshopov podľa typu balíčka, ktorý vám vyhovuje. Počas týchto workshopov budeme diskutovať o všetkých bodoch, ktoré bude Brand DNA obsahovať, tak, aby sme našli zhodu. 

Detaily
Workshopy sú vedené nami buď vo vašich priestoroch alebo "off-site" teda niekde na neutrálnej pôde. Všetky materiály sú vopred pripravené a celý workshop je prispôsobený vašej organizácii na mieru.

Pre koho je určený
Zakladateľov
CEO a top manažment
Podnikatelia a startupy
Marketingové tímy a agentúry

H L A D Š I E   N E Ž   H L A D K O
Čo bývalo náročné je dnes jednoduché.

Namiesto emailov, správ, telefonátov a revízií vyskúšajte jednoduchšiu cestu. Cestu, ktorú využívajú profesionáli.

B E Z   B R A N D   D N A
1. Nápad na realizáciu
2. Rozprávať sa s dodá-vateľom
3. Dostať dotazník
4. Stráviť hodiny odpove-daním
5. Dostať ponuku, ktorá nie je v súlade
6. Úpravy, úpravy,úpravy
7. Stretnutia, stretnutia, stretnutia
8. Telefonáty, telefonáty, telefonáty
9.Revízie,  revízie, revízie
10. Výsledok nezodpovedajúci očakávaniam
vs.
S   B R A N D   D N A
1. Nápad na
realizáciu
2. Rozprávať sa s dodávateľom
3. Odovzdať im váš Brand DNA
4. Výsledok prevyšujúci očakávania
Ceny a balíčky
Basic
€ 890,-
For smallest
play
ers with almost zero budget that want to make
a change.
Your yearly revenue is
< €100 000
4-page summary of your business and your brand in a PDF document
Done in one week.
One day session.
Extensive
€ 1 790,-
For small
companies
with big dreams working on tight budget. 
Your yearly revenue is
< €300 000
10-page brand book describing your business and your brand in a PDF document
+ printed doc.
Done in two weeks.
Two day session.
Full
€ 2 990,-
For medium size compa-
nies with bold vision
and branve goals. 
Your yearly revenue is
< €1 000 000
Up to 30-page brand book describin
your business and your brand in a PDF docu-ment & Keynote presentation
+ printed doc.
Done in four weeks.
Four day session.
Corporate
€ 9 890,-
For big grown companies operating on large scale in the big boys world.
Your yearly revenue is
€1 000 000+
Over 30-page brand book describing
your business and your brand in a PDF docu-ment & Keynote presentation
+ printed doc.
Done in 1 - months.
5-10 day session.
D O S T A N E T E   T  O ,   Č O   V Á M   P A T R Í
Mať 100% jasno znamená
byť 100% spokojný.

Vďaka svojej jedinečnej štruktúre, Brand DNA dokument odpovedá na všetky otázky, ktoré vznikajú v procese tvorby akéhokoľvek marketingového nástroja, na ktorom pracujete či už sami alebo s pomocou dodávateľa. To je presne dôvod, prečo sú všetky zúčastnené strany tak spokojné, pretože celý proces ide s Brand DNA absolútne hladúčko.

Čím sa Brand DNA odlišuje od klasických logo manuálov?

Logo manuál, ako na obrázku dolu, je v návod pre grafického dizajnéra. Brand DNA je oveľa viac. Nepopisuje iba vizuálnu stránku značky ale ide do hĺbky a vysvetľuje váš obchodný model, čo pomáha ľuďom na strategických pozíciách rozhodnúť ktorý nástroj je pre vás vhodný. Navyše Brand DNA hovorí o osobnosti značky a jej charakteristikách a tým pomáha brand manažérom pochopiť vás a robiť správne rozhodnutia vo váš prospech. 

Prínosy, prínosy,
všade samé prínosy.

100% Jasnosť
Už žiadne nedorozumenia v súvislosti s tým, kto ste a čím ste jedinečnými.

Konzistentný branding
Rovnaký vuziálny a emocionálny dojem naprieč všetkými komunikačnými kanálomi.


Zanietení zamestnanci
Pripomeňte svojim najdôležitejším aká je vízia, na ktorej dosiahnutí sa podieľajú každý deň.


Okamžité usmernenie
Akýkoľvek dodávateľ bude okamžite vedieť ktoré vizuály, posolstvá a nástroje sú pre vás vhodné.


Minimalizujte revízie
Nepotrebujete viac nikoho mikro-manažovať. Všetci totiž vedia čo robiť.


Šetrite peniaze
Keďže všetko ide podľa plánu, je jednoduché držať sa rozpočtu.

Šetrite čas
Minimalizujte meetingy, telefonáty, emaily a časovo náročné úlohy vo vašom kalendári.


Hladký
proces

Všetky prekážky sú odstránené a tak sa celý proces mení z problému na potešenie.Jasné
posolstvá

Nikdy viac nebudete musieť tvoriť reklamu alebo billboard "na kolene."Štrukturované
dáta

Všetky zúčastnené strany nájdu to, čo potrebujú rýchlo a jednoducho.Cieľové skupiny
Viete kto ste vy a kto sú oni. Teraz ich teda viete osloviť naozaj efektívne.


Jasné produktové
línie a služby

Keď budete nabudúce potrebovať novú web stránku, vyhnete sa desiatkam meetingov.

B R A N D   D N A   J A S N Á   V Ý H O D A

Definovať vašu značku a obchodný model stačí raz,
čas a peniaze budete šetriť navždy.

The Brand DNA je našou odpoveďou na problémy, ktorým dnes čelí každá organizácia.
Popisuje vašu značku, váš obchodný model, cieľové skupiny a vizuálny štýl tak,

aby ste vždy zasiahli zákazníkov správnym posolstvom.
Buďte konzistentný, efektívny a pochopený.

Č O  J E  T O  B R A N D   D N A

Jednoduchý dokument, ktorý
sumarizuje všetko podstatné o vás.

Brand DNA je strategický dokument, ktorý popisuje o čom je vaša organizácia.
Zhŕňa vaše hodnoty a charakteristiky vašej značky. Môžete ho jednoducho odovzdať
akejkoľvek marketingovej firme a ľudia v nej budú okamžite vedieť rozhodnúť, ktoré
riešenia sa hodia pre váš model aj bez zdĺhavých mítingov.

Značka

Definovať črty značky, jej tón, víziu, ciele, hodnoty a ďalšie charakteristiky jej osobnosti nie len že pomáhajú odlíšiť sa, navyše poslúžia ako základný kameň pre vytvorenie silnejšieho vzťahu s vašimi zákazníkmi.

Biznis model

Podrobná analýza vášho obchodného modelu, trhového segmentu, produktových línií a doplnkového servisu napomáha každému dodávateľovi pochopiť vás a vytvoriť riešenie na mieru práve pre vás.

Cieľovky a touchpointy

Popísanie cieľových skupín, ktoré sa snažíte zaujať je základom pre určenie touchpointov, kde ich môžete najefektívnejšie osloviť. Následne je jednoduché vytvoriť funkčný marketingový systém a messaging.

P R E   K O H O   J E   B R A N D   D N A

Hodí sa Brand DNA aj pre vás?

P O D N I K A T E L I A   A   T O P - M A N A Ž É R I

Je pre vás ťažké popísať v čom je vlastne vaša organizácia špeciálna? Firmy sa predháňajú v implementovaní nových marketingových nástrojov  a pritom zabúdajú na to najpodstatnejšie: začať od seba a detailne poznať kto sú. Dôsledky sú známe. Neefektívne kampane, nefungujúci marketing, zamestnanci bez motivácie a zmätení zákazníci. Neutopte svoj čas a peniaze v nekonečných kolách revízií a úprav súvisiacich s každým novým projektom.

Konzistentný branding je základom hodnotnej firmy.

Brand DNA vám umožní robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie a využiť všetky dostupné príležitosti, ktoré na vás čakajú. Je to základný dokument, ktorý napomáha každému článku vašej organizácie zladiť sa s cieľmi, víziou a hodnotami.

Navyše, vaša firma je v tomto dokumente jednoznačne popísaná, preto ho môžete dať akémukoľvek dodávateľovi marketingových riešení, ktorý na základe informácií v ňom vie rýchlo zhodnotiť čo je práve pre vás kľúčové.

M A R K E T I N G O V Í   M A N A Ž É R I

Zahoďte dotazníky,
zabudnite na revízie.

Ktorá časť projektu je najhoršia? - Revízie! S každým redizajnom web stránky, s každým novým katalógom prichádza ďalší brief, ďalší dotazník a ďalší (rovnaký) meeting, ktorý ste absolvovali už stokrát. Odpovedať na rovnaké otázky o vašej firme zas a znova je frustrujúce, časovo náročné a aj keď sa akokoľvek snažíte, vždy je ich výsledkom nesprávna interpretácia aspoň niektorých z položiek a následne váš zvýšený krvný tlak.  Musí predsa existovať aj lepší spôsob.

Empty

Lepší spôsob pre vás.

S Brand DNA máte vždy pripravené odpovede na všetky otázky o vašej spoločnosti. Jasne popísané ciele, charakteristiky značky, jej filozofia a osobnosť ako aj messaging je je k dispozícii. Stačí jednoducho vziať dokument a odovzdať ho akémukoľvek dodávateľovi, ktorejkoľvek 

agentúre a tí sú okamžite v obraze. V momente vám rozumejú, poznajú váš vizuálny štýl a vedia rozhodnúť, čo je pre vás vhodné a čo by bolo zbytočnou investíciou. Nikdy viac netvorte slogany, reklamy ani nič podobné na poslednú chvíľu "na kolene."

A G E N T Ú R Y

Máte vysnívaného klienta, ktorého proste musíte mať vo svojom portfóliu. Žiaľ, pracovať s ním na reálnom projekte je viac než náročné. Informácie, ktoré dostávate od ľudí na jeho strane, sú rozporuplné a neštrukturované. Vízia je nejasná a ciele akosi nedávajú zmysel.

Ak nedokážete vyhrať hádku, zmeňte tému konverzácie.

Nedostatočná stratégia značky a smernice pre jej vizuálnu identitu majú za následok nejasné posolstvá a vy ste tí, ktorí s tým musia na poslednú chvíľu bojovať a za chodu vymyslieť riešenie. Toto sa opakuje meeting čo meeting. Navše, nech sa akokoľvek snažíte, reakcia klienta je, že to stále nie je to, čo očakávali a stále tomu niečo chýba... 

Čo ak by vám miesto nejasných zadaní dali jednoduchý dokument, ktorý popisuje kto sú, o čom je ich značka a všetko ostatné, čo potrebujete k svojej práci? Brand DNA vám pomôže pochopiť nie len ich osobnosť ale tiež biznis model a cieľovky, takže sa dokážete ľahko rozhodnúť, čo sa hodí práve pre nich. V momente viete, ktorý vizuál je vhodný a aké posolstvá zafungujú. To je Brand DNA.

A K O   T O   F U N G U J E

Čo dostanete, ako prebieha
príprava, aká je cena.

Dostanete dokument, na základe ktorého o vás bude v minúte vedieť každý všetko podstatné. Dokument Brand DNA je určený všetkým organizáciám, top manažérom, podnikateľom a agentúram. Proces tvorby zahŕňa niekoľko workshopov a je potešením pre všetkých zúčastnených. Navyše, naše varianty balíčkov sú navrhnuté pre organizácie všetkých veľkostí.

D O K U M E N T

Čo je súčasťou balíčka

Brand DNA obsahuje 3 sekcie:

Sekcia #1: Vaša organizácia

O vás
Úvod, prehľad faktov, história

Obchodný model
Trh, odvetvie, produktové línie, služby, riešenia, benefity, rozdelenie odvetví, obchodné ciele, pozícia na trhu, selling proposition.

Značka
Idea, základ, ciele, vízia, motto, stavebné prvky značky, archetypy, osobnosť, tón, brand selling proposition.

Vizuálna identita značky
Vizuály, moodboard, podporné grafické elementy, ilustrácie, farby, kasting a typológia ľudí, layout, grafické stavebné prvky, slovné asociácie.Sekcia #2: Cieľové skupiny

Používatelia
Benefity
VýhradyZážitky a emócie

Sekcia #3: Touchpointy

Aktíva značky
Hmotné
Nehmotné

Kanály
Online
Offline

Kľúčové slová
"Elevator pitch"
Hlavné posolstvá
"Superpower".

P R O C E S

Ako vytvoríme váš Brand DNA

Workshopy
Spoločne absolvujeme niekoľko hodnotných workshopov podľa typu balíčka, ktorý vám vyhovuje. Počas týchto workshopov budeme diskutovať o všetkých bodoch, ktoré bude Brand DNA obsahovať, tak, aby sme našli zhodu. 

Detaily
Workshopy sú vedené nami buď vo vašich priestoroch alebo "off-site" teda niekde na neutrálnej pôde. Všetky materiály sú vopred pripravené a celý workshop je prispôsobený vašej organizácii na mieru.

Pre koho je určený
Zakladateľov
CEO a top manažment
Podnikatelia a startupy
Marketingové tímy a agentúry

Empty

H L A D Š I E   N E Ž   H L A D K O

Čo bývalo náročné
je dnes jednoduché.

Namiesto emailov, správ, telefonátov a revízií vyskúšajte jednoduchšiu cestu.
Cestu, ktorú využívajú profesionáli.

BEZ BRAND DNA

1. Nápad
na realizáciu

2. Rozprávať sa
s dodávateľom

3. Dostať
dotazník

4. Stráviť hodiny
odpovedaním

5. Dostať ponuku, ktorá nie je v súlade

6. Úpravy, úpravy, úpravy

7. Stretnutia, stretnutia, stretnutia

8. Telefonáty, telefonáty, telefonáty

9. Ďalšie
úpravy

10. Výsledok nie presne podľa očakávaní

S BRAND DNA

1. Nápad
na realizáciu

2. Rozprávať sa
s dodávateľom

3. Odovzdať im
Brand DNA

4. Výsledok prevyšujúci očakávania

Ceny a balíčky

Basic

Pre najmenších hráčov s takmer nulovým rozpočtom ale veľkými túžbami.

Vaše ročné príjmy sú
do € 100 000.

4-stranový sumár o vašej organizácii, vašej značke v PDF dokumente.
 

Príprava trvá týždeň.
Jeden workshop.

 € 890,-

Extensive

Pre malé firmy s veľkými snami, ktoré pracujú s obmedzenými zdrojmi.

Vaše ročné príjmy sú
do € 300 000.

10-stranový dokument popisujúci vašu organizáciu a vašu značku v PDF dokumente
+ tlačený dokument

Príprava trvá dva týždne.
Dvojdňový workshop.

 € 1 790,-

Full

Pre stredné firmy s veľkou víziou a odvážnymi
cieľmi. 

Vaše ročné príjmy sú
do € 1000 000.

Až 30-stranový dokument detailne popisujúci vašu organizáciu a vašu značku v PDF dokumente a prezentácii
+ tlačený dokument

Príprava trvá štyri týždne.
Štvordňový workshop.

 € 2 990,-

Corporate

Pre veľké organizácie pracujúce s veľkými zdrojmi vo svete
veľkého biznisu.

Vaše ročné príjmy sú
nad € 1 000 000.

Viac ako 30-stranový dokument detailne zameraný na vašu organizáciu a vašu značku v PDF dokumente a prezentácii
+ tlačené dokumenty

Príprava trvá + - 3 mesiace.
5 - 10 workshopov.

 € 9 890,-

D O S T A N E T E   T O ,   Č O   V Á M   P A T R Í

Mať 100% jasno znamená
byť 100% spokojný.

Vďaka svojej jedinečnej štruktúre, Brand DNA dokument odpovedá na všetky otázky, ktoré vznikajú v procese tvorby akéhokoľvek marketingového nástroja, na ktorom pracujete či už sami alebo s pomocou dodávateľa. To je presne dôvod, prečo sú všetky zúčastnené strany tak spokojné, pretože celý proces ide s Brand DNA absolútne hladúčko.

Čím sa Brand DNA odlišuje od klasických logo manuálov?

Logo manuál, ako ten na obrázku vedľa,  je v podstate návod pre grafického dizajnéra. Brand DNA je oveľa viac. Nepopisuje iba vizuálnu stránku značky ale ide do hĺbky a vysvetľuje váš obchodný model, čo pomáha ľuďom na strategických pozíciách rozhodnúť ktorý nástroj je pre vás vhodný. Navyše Brand DNA hovorí o osobnosti značky a jej charakteristikách a tým pomáha brand manažérom pochopiť vás a robiť správne rozhodnutia vo váš prospech. 

Prínosy, prínosy,
všade samé prínosy.

100% Jasnosť
Už žiadne nedorozumenia v súvislosti s tým, kto ste a čím ste jedinečnými.

Konzistentný branding
Rovnaký vuziálny a emocionálny dojem naprieč všetkými komunikačnými kanálomi.


Zanietení zamestnancí
Pripomeňte svojim najdôležitejším aká je vízia, na ktorej dosiahnutí sa podieľajú každý deň.

Okamžité usmernenie
Akýkoľvek dodávateľ bude okamžite vedieť ktoré vizuály, posolstvá a nástroje sú pre vás vhodné.

Minimalizujte revízie
Nepotrebujete viac nikoho mikromanažovať. Všetci totiž vedia čo robiť.

Šetrite peniaze
Keďže všetko ide podľa plánu, je jednoduché držať sa rozpočtu.

Šetrite čas
Minimalizujte meetingy, telefonáty, emaily a časovo náročné úlohy vo vašom kalendári.

Hladký proces
Všetky prekážky sú odstránené a tak sa celý proces mení z problému na potešenie.

Jasné posolstvá
Nikdy viac nebudete musieť tvoriť reklamu alebo billboard "na kolene."


Štrukturované dáta
Všetky zúčastnené strany nájdu to, čo potrebujú rýchlo a jednoducho.

Poznajte svoje cieľové skupiny
Viete kto ste vy a kto sú oni. Teraz ich teda viete osloviť naozaj efektívne.


Jasné produktové línie a služby
Keď budete nabudúce potrebovať novú web stránku, vyhnete sa desiatkam meetingov.

Vašu DNA si vyberáte

Empty

VŠETKY SLUŽBY

Branding a identita
Web & online riešenia

Online predaj
Profesionálne prezentácie
Sociálne médiá

Copywriting
Dizajn obalov
Print & offline propagácia
Kampane naprieč kanálmi
Uvedenie nového produktu na trh

KONTAKT

ciao@brandetta.sk
+421 904 920 528
SK45 8330 0000 0025 0169 1072
Hlavná 108  |  040 01 Košice  |  
Slovensko

 ©2019   Brandetta   I   Premium Business Munition

GDPR   |  + 421 904 920 528 

Vašu DNA si vyberáte.

 ©2017   Brandetta   I   Premium Business Munition
Kosice  I Slovakia  I  EU

Prázdny