Empty

Bez značky je to iba tovar, ktorý sa snažíte predať.

V Brandette využívame princípy designu pre dosahovanie business cieľov.
Vytvárame tak značky, ktoré zvyšujú hodnotu toho, čo robíte.

Empty
Bez značky je to iba tovar, ktorý sa snažíte predať.

V Brandette využívame princípy designu pre dosahovanie business cieľov.
Vytvárame tak značky, ktoré zvyšujú hodnotu toho, čo robíte.

Č O   S I   M Y S L Í M E ,  Ž E   R O B Í M E
Služby, ktoré berú dych.

Byť originálny, vedieť zaujať a osloviť tú správnu skupinu zákazníkov ​​​​​ je nevyhnutné pre každú aktivitu, ktorej sa venujete. Pomôžeme vám to robiť najlepšie ako sa dá.

Č O   S I   M Y S L Í M E ,   Ž E   R O B Í M E

Služby, ktoré berú dych.

Byť originálny, vedieť zaujať a osloviť tú správnu skupinu zákazníkov ​​​​​
je nevyhnutné p
re každú aktivitu, ktorej sa venujete.
Pomôžeme vám to robiť najlepšie ako sa dá.

Č O   N A O Z A J   R O B Í M E

Tvoríme marketingové nástroje pre
organizácie a jednotlivcov.

Od stratégie značky až po jej grafické vyjadrenie a identitu, tvoríme offline i online nástroje tak,
aby sa spoločnosti, produkty a organizácie mohli stretnúť so svojimi zákazníkmi.

Stratégia

Identita, logo, branding

Personálny branding

 Web design

Katalógy,
obalový design

Č O   N A O Z A J   R O B Í M E
Tvoríme marketingové nástroje pre organizácie a jednotlivcov.

Od stratégie značky až po jej grafické vyjadrenie a identitu, tvoríme offline i online nástroje tak,
aby sa spoločnosti, produkty a organizácie mohli stretnúť so svojimi zákazníkmi.

Stratégia

Identita, logo, branding

Personálny branding

 Web design

Katalógy, obalový design

Stratégia

Spoločne definujeme stratégiu tak, aby ste jednoduchšie dosiahli určený obchodný cieľ.
 

Zahŕňa služby:
Definovanie cieľov, vízia, misia, positioning, cieľová skupina + rozdelenie, segmentácia trhu, konkurencia, značka - osobnosť, tón hlasu atď.

Branding

Tvorba originálnej osobnosti a identity pre vašu značku vrátane detailného popisu všetkých jej charakteristík.

Zahŕňa služby:
Definícia značky, positioning, tvorba mena, architektúra značky, zákaznícky zážitok, identita, messaging, brand manuál.

+ Personálny branding

Ak sa chcete vymedziť voči konkurentom, potrebujete vybudovať správny image / značku pre vaše meno.

Zahŕňa služby:
Tvorba životopisu, motivačného listu, stratégie pre sociálne médiá + správa, tvorba vlastnej grafickej identity, a pod.

Empty
Web + digitál

Bez vhodného partnera je náročné odlíšiť nový trend, ktorý je pre vás nevyhnutnosťou od pekného doplnku, ktorý ale neprinesie vášmu business modelu významný benefit.
Našou úlohou je v tomto pomôcť zamerať sa na veci, ktoré majú zmysel pre vás. 

Zahŕňa služby:
Web design, informačná architektúra, responzivita, sociálne médiá, kampane, analytika, optimalizácia pre vyhľadávače SEO atď.

Grafický design + offline

Vizuálna stránka nestačí. Design je dobrý vtedy, keď ideálne kombinuje estetickú stránku s funkčnosťou. Iba tak sa dá vytvoriť dojem, ktorý váš zákazník očakáva.

Zahŕňa služby:
Logo + manuál použitia, brožúry, katalógy + ďalšie tlačené materiály, digitálne marketingové materiály, obalový design a pod.

Áno! Aj vaša firemná prezentácia môže a má byť sexi ak nechcete obecenstvo unudiť. Vytvoríme pre vás prezentáciu na mieru, ktorá funguje za každých okolností - externe i počas vnútrofiremných stretnutí. Viac...

Zahŕňa služby
Firemná prezentácia, zákaznícka prezentácia.

Stratégia

Spoločne definujeme stratégiu tak, aby ste jednoduchšie dosiahli určený obchodný cieľ.
 

Zahŕňa služby:
Definovanie cieľov, vízia, misia, positioning, cieľová skupina + rozdelenie, segmentácia trhu, konkurencia, značka - osobnosť, tón hlasu atď.

Branding

Tvorba originálnej osobnosti a identity pre vašu značku vrátane detailného popisu všetkých jej charakteristík.

Zahŕňa služby:
Definícia značky, positioning, tvorba mena, architektúra značky, zákaznícky zážitok, identita, messaging, brand manuál.

Personálny branding

Ak sa chcete vymedziť voči konkurentom, potrebujete vybudovať správny image / značku pre vaše meno.

Zahŕňa služby:
Tvorba životopisu, motivačného listu, stratégie pre sociálne médiá + správa, tvorba vlastnej grafickej identity, a pod.

Empty

Grafický design + offline

Vizuálna stránka nestačí. Design je dobrý vtedy, keď ideálne kombinuje estetickú stránku s funkčnosťou. Iba tak sa dá vytvoriť dojem, ktorý váš zákazník očakáva.

Zahŕňa služby:
Logo + manuál použitia, brožúry, katalógy + ďalšie tlačené materiály, digitálne marketingové materiály, obalový design a pod.

Áno! Aj vaša firemná prezentácia môže a má byť sexi ak nechcete obecenstvo unudiť. Vytvoríme pre vás prezentáciu na mieru, ktorá funguje za každých okolností - externe i počas vnútrofiremných stretnutí. Viac...

Zahŕňa služby:
Firemná prezentácia, zákaznícka prezentácia.

Web + digitál

Bez vhodného partnera je náročné odlíšiť nový trend, ktorý je pre vás nevyhnutnosťou od pekného doplnku, ktorý ale neprinesie vášmu business modelu významný benefit.
Našou úlohou je v tomto pomôcť zamerať sa na veci, ktoré majú zmysel pre vás. 

Zahŕňa služby:
Web design, informačná architektúra, responzivita, sociálne médiá, kampane, analytika, optimalizácia pre vyhľadávače SEO atď.

Č O   N Á S   U V I D Í T E   R O B I Ť

Konzultujeme. Dizajnujeme.
Školíme.

Môžte outsourceovať celý váš marketing a najať si nás na kompletný
balík služieb, alebo využiť niektoré z našich riešení osobine.
Akokoľvek to vyhovuje vám.

Č O   N Á S   U V I D Í T E   R O B I Ť
Konzultujeme. Dizajnujeme. Školíme

Môžte outsourceovať celý váš marketing a najať si nás na kompletný balík služieb, alebo využiť niektoré z našich riešení osobine. Akokoľvek to vyhovuje vám.

Bude nám potešením pracovať s vami.

Košice
Slovenská republika

Bude nám potešením pracovať s vami.

 ©2017   Brandetta   I   Premium Business Munition
Kosice  I Slovenská republika

ALL SERVICES 

Branding & Identity
Web & Online Solutions
E-commerce

Professional Presentations
Social Media Management

Copywriting
Packaging Design
Print & Offline Promotion
Multichannel Campaigns
New Product / Service Introduction

PRODUCTS

The Brand DNA
Customer Journey Map
Strategic Pricing Model

CONTACT

ciao@brandetta.sk
+421 904 920 528

SK45 8330 0000 0025 0169 1072
Hlavna 108  |  040 01 Kosice  |  Slovensko

 ©2019   Brandetta   I   Premium Business Munition

GDPR  |  + 421 904 920 528 

Prázdny