T U R N   Y O U R   T A B L E T   I N T O   A   L A N D S C A P E
P O S I T I O N   F O R   B E T T E R   E X P E R I E N C E

Branding + Identita

Bez značky je to iba kopec tovaru, ktorý sa snažite predať.

Vaša značka nie je logo
a vaše logo nie je značkou.

Značka je to, čo si o vás ľudia myslia a čo cítia, keď s vami prídu do kontaktu - súbor pocitov a emócií.
Branding je nikdy nekončiaci proces tvorby touch- pointov medzi vami a ľuďmi,
ktorých chcete osloviť tak, aby si odnieslu takú emóciu, akú si želáte.

Branding pre
organizácie aj
jednotlivcov.

Vystavajme spolu vašu značku od základov a pomôžme zákazníkom všimnúť si, spoznať, pochopiť, stotožniť sa a zotrvať s vami.

STRATÉGIA ZNAČKY + DNA

Pomôžeme popísať vašu osobnosť a jej charak- teristiky tak, aby ste zákazníkom ponúkli unikátne zážitky a vytvorili si s nimi vzťah.

TVORBA NÁZVU + MESSAGING

Meno a to ako komunikujete vás definuje viac, než vizuálne vyjadrenie (napr. logo) a my vám pomôžeme zaujať dobrou komunikáciou.

MAPOVANIE CESTY ZÁKAZNÍKA

Vizuálna reprezentácia toho, ako ľudia reagujú, keď prechádzajú rôznymi štádiami interakcie s vašou značkou. Analýza pozitívnych a negatív- nych súčastí procesu, motivácie zákazníka a návrh touchpointov pre zvýšenie efektivity.

LOGO A VIZUÁLNA IDENTITA

Tvoríme obchodné značky a identity, ktoré vyjadria vašu jedinečnosť a zaujmú typ ľudí, ktorých sa snažíte osloviť.

KORPORÁTNA IDENTITA

Využiť firemný potenciál naplno sa dá iba ak ste konzistentný v tom, čo robíte. Vytvoríme pre vás všetko. čo vaši ľudia potrebujú, aby ste vždy tvorili správny dojem - od dizajn manuálu, cez aplikácie loga a typografiu až po vizitky.

SIGNÁLY ZNAČKY

Je váš produkt digitálny, fyzický, abstraktný či konkrétny? Navigujeme vás možnosťami a pomôžeme využiť potenciál každej časti komunikácie - od dizajnu obalov, cez online interakcie až po obchodné priestory a firemné zasadačky.

“Siňóres” z Brandetta nám vytvorili obchodnú prezentáciu, s ktorou naša ponuka vyzerá,
ako by sme na trhu pôsobili dlhé roky.
Vrelo odporúčam.”

Milan Junior Zimnýkoval

TV + rádio moderátor

Empty

Skúsenosti

Naša najlepšia práca prichádza s ďalším projektom.

A K O   P R A C U J E M E

Rýchla a hladká.
Taká je spolupráca s nami.

Empty

Prvotná konzultácia a pochopenie vašej aktuálnej situácie.

Definovanie cieľov projektu, stratégie a postupu.

Proces tvorby podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu.

Odovzdanie
diela.

Súčasťou každého projektu je detailná segmentácia a analýza typov užívateľa.

+421 904 920 528

Predávať čokoľvek komukoľvek je nezmysel.

Základom úspechu je fungujúca predajná stratégia. Kým marketing pomáha ľuďom robiť správne rozhodnutia,
branding uľahčuje identifikáciu, pochopenie, stotožnenie sa s vhodným riešením a umožňuje z neho benefitovať.
Spolupráca s nami prinesie vám a vašim zákazníkom presne to.

" Ak by bol vašim šéfom Capone,
spolupracovali by ste s nami;-) "

VŠETKY SLUŽBY

Branding a identita
Web & online riešenia

Online predaj
Profesionálne prezentácie
Sociálne médiá

Copywriting
Dizajn obalov
Print & offline propagácia
Kampane naprieč kanálmi
Uvedenie nového produktu na trh

KONTAKT

ciao@brandetta.sk
+421 904 920 528
SK45 8330 0000 0025 0169 1072
Hlavná 108  |  040 01 Košice  |  
Slovensko

 ©2019   Brandetta   I   Premium Business Munition

GDPR   |  + 421 904 920 528 

BRANDING + IDENTITA
Vaša značka nie je logo
a vaše logo nie je značkou.

Značka je to, čo si o vás ľudia myslia a čo cítia, keď s vami prídu do kontaktu - súbor pocitov a emócií.

Branding je nikdy nekončiaci proces tvorby touch- pointov medzi vami a ľuďmi, ktorých chcete osloviť tak, aby si odnieslu takú emóciu, akú si želáte.

Branding pre organizácie aj jednotlivcov.

Vystavajme spolu vašu značku od základov a pomôžme zákazníkom všimnúť si, spoznať, pochopiť, stotožniť sa a zotrvať s vami.

Nekategorizované

Štandardná kategória pre všetky nekategorizovné objekty.

STRATÉGIA ZNAČKY + DNA

Pomôžeme popísať vašu osobnosť a jej charak- teristiky tak, aby ste zákazníkom ponúkli unikátne zážitky a vytvorili si s nimi vzťah.

TVORBA NÁZVU + MESSAGING

Meno a to ako komunikujete vás definuje viac, než vizuálne vyjadrenie (napr. logo) a my vám pomôžeme zaujať dobrou komunikáciou.

MAPOVANIE CESTY ZÁKAZNÍKA

Vizuálna reprezentácia toho, ako ľudia reagujú, keď prechádzajú rôznymi štádiami interakcie s vašou značkou. Analýza pozitívnych a negatív- nych súčastí procesu, motivácie zákazníka a návrh touchpointov pre zvýšenie efektivity.

LOGO A VIZUÁLNA IDENTITA

Tvoríme obchodné značky a identity, ktoré vyjadria vašu jedinečnosť a zaujmú typ ľudí, ktorých sa snažíte osloviť.

KORPORÁTNA IDENTITA

Využiť firemný potenciál naplno sa dá iba ak ste konzistentný v tom, čo robíte. Vytvoríme pre vás všetko. čo vaši ľudia potrebujú, aby ste vždy tvorili správny dojem - od dizajn manuálu, cez aplikácie loga a typografiu až po vizitky.

SIGNÁLY ZNAČKY

Je váš produkt digitálny, fyzický, abstraktný či konkrétny? Navigujeme vás možnosťami a pomôžeme využiť potenciál každej časti komunikácie - od dizajnu obalov, cez online interakcie až po obchodné priestory a firemné zasadačky.

Empty
Empty

"Siňóres” z Brandetta nám vytvorili prezentáciu, s ktorou naša ponuka vyzerá, ako by sme na trhu pôsobili dlhé roky. Odporúčam.”


​​​​​​​Milan Junior Zimnýkoval
TV a rádio moderátor

Skúsenosti

Naša najlepšia práca prichádza vždy s ďalším projektom.

Rýchla a hladká.
Taká je spolupráca s nami.

 

Prvotná konzultácia a dôkladné pochopenie vašej aktuálnej situácie.

Definovanie cieľov projektu, stratégie a postupu.

Proces tvorby podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu.

Odovzdanie diela.

Súčasťou každého projektu je detailná segmentácia a analýza typov užívateľa.

Predávať čokoľvek
komukoľvek je nezmysel.

Základom úspechu je fungujúca predajná stratégia. Kým marketing pomáha ľuďom robiť správne rozhodnutia, branding uľahčuje identifikáciu, pochopenie, stotožnenie sa s vhodným riešením a umožňuje benefitovať z neho. Spolupráca s nami prinesie vám a vašim zákazníkom presne to.

 ©2019   Brandetta   I   Premium Business Munition
Kosice  I Slovakia  I  EU

GDPR